Copyright

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Jenna Spelten. Het is niet toegestaan om zonder haar schriftelijke toestemming foto's van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook.

Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright bij van de foto's bij de fotograaf ligt.

Spelten.com hanteert de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam.

Voor meer informatie, overleg of bestellingen, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.